Mikael-Brauner-2

RELATION OG FORANDRING

Mikael Brauner
Hauserplads 32, 2. sal
1127 København K
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 41 40 49 90

RELATIONOGFORANDRING.DK blev etableret i 2015  af Mikael Brauner med det formål at hjælpe organisationer til at skærpe fokus på sammenhængen mellem relationer og forandringer.

Uddannelsesmæssig baggrund:

  • socialrådgiver fra Den Sociale højskole i 1993
  • cand. comm. med sidefag i psykologi fra Roskilde Universitet i 2001
  • master i offentlig administration (MPA) fra Copenhagen Business School i 2010

”Mikael har en evne til at møde organisationen i det niveau den befinder sig på. Han har en god evne til at sætte sig ind i den problemstilling som en afdelingsledelse skal have løst. Hans respekt for klinikernes hverdag og problemstillinger giver ham en god legitimitet i en fagprofessionel organisation som Hospitalet. Han har været medvirkende til at svære emner blev nemmere og mere spændende at arbejde med for en personalegruppe.”

Ledende oversygeplejerske Helle Lauridsen og Ledende overlæge Steen Mejdahl, Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital

”Jeg har arbejdet sammen med Mikael om kurset ”Projektledelse for PhD studerende” på Københavns Universitet siden 2011. Mikael har bidraget med masser af gode ideer og har med sit engagement og sin entusiasme bidraget til et rigtigt godt kursus. Mikael har stået for en stor del af undervisningen på kurset og fået særdeles positiv feedback.”

Ann Merete Møller, Professor, overlæge, dr.med.

”Jeg har igennem en længere periode arbejdet og forestået undervisning sammen med Mikael inden for socialpsykiatrien.  Jeg har, ud over et fantastisk samarbejde, været specielt imponeret af Mikaels evne til at fastholde fokus og fremdrift i svære problemstillinger samtidig med at alle deltagere, på trods af forskellige interesser, føler sig hørt og mødt.”

Vicecenterchef Paul Buhl Jørgensen, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

”Mikael har medvirket til en større organisations- og ledelsesudvikling på Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital. Som afdelingsledelse fik vi den vejledning og sparring, som vi havde brug for. Mikael var meget grundig, lydhør og empatisk, og han var rigtig god til at møde os og organisationen, hvor vi var. Han kom med mange kvalificerede forslag og fik os til at tænke ud af boksen.”

Ledende oversygeplejerske Helle Lauridsen og Ledende overlæge Steen Mejdahl, Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospital

”Vi har gennem de sidste 10 år haft et fantastisk godt samarbejde med Mikael i forskellige udviklingsopgaver inden for både konflikt, kommunikation og samarbejde. Mikael er som proceskonsulent meget nærværende, engageret og troværdig. Han har en helt særlig indsigt og forståelse for mange faggruppers forskellige problematikker. Han ser og håndterer situationsspillene og de uforudsigelige reaktioner på en tryg og respektfuld måde, hvilket smitter af og er med til at skabe et tillidsfuldt rum at arbejde i. Vi oplever, at han altid tager ansvar for læringen i gruppen og for den enkelte. Mikael arbejder dynamisk og nysgerrigt, hvilket får deltagerne til at føle sig inddraget , og derved skærpet lysten til at undersøge forskellige aspekter af læringen gennem konstruktive refleksioner. Det er altid en fornøjelse at arbejde sammen med Mikael.”

Skuespillerne Lotte Munk og Christine la Cour

”Det, du gjorde, har virket over al forventning på portørerne. Det har medført en veltiltrængt udluftning på vagtstuen, der har skabt en bedre og mere kammeratlig tone blandt portørerne.

De har alle fået nye redskaber i værktøjskassen, og kommer glædestrålende ned og fortæller, hvordan de har afvæbnet potentielle konflikter. Portørerne har fået øjnene op for de mange mulighederne, der ligger i kropsprog og god kommunikation.

Tak for et par gode dage, kloge iagttagelser og brugbar feedback.”

Steen Georg Feilberg, Chefportør på Finsencenter, Rigshospitalet

Arbejdsliv og profil

Jeg har i 17 år arbejdet med organisatoriske udviklingsprocesser og ledelse, både som proceskonsulent og som leder.

I opgaveløsningen finder jeg min drivkraft ved at sætte relationer i virksomheder i spil. Jeg tror på, at holdbare forandringer skabes ved at udfordre relationerne og herigennem få mange perspektiver frem – både perspektiver på, hvad virksomheden er udfordret af, og hvilke løsninger, der kan skabes. Mit primære arbejdsredskab er kommunikation: både min egen kommunikation som proceskonsulent, og mine kunders kommunikation i relationen mellem hinanden og i relation til samarbejdsparter og brugere.

Mit teoretiske ”mindset” er forankret i et udvidet kommunikationsbegreb, og i en forståelse af at vores sprog og forståelser er sociale konstruktioner, som bliver en ramme for vores handlinger. Med baggrund i en systemisk terapeutisk efteruddannelse i 1990’erne har jeg fordybet mig i det systemiske univers, systemisk tænkning og systemteori. Gregory Bateson, Humberto Maturana og Niklas Luhmann er tilbagevendende en fantastisk inspiration for mig.

Medarbejdere og ledere oplever, at de er under pres – fra centrale strategier, krav om indsatser og forandringsparathed, nye ydelser og krav fra borgere og pårørende. Der er sjældent et simpelt svar på disse udfordringer, og opgavernes kompleksitet stiller krav til ledere om brede og alsidige ledelseskompetencer.

Min ambition er at være med til at skabe fremtidens offentlige sektor. Med fokus på RELATION OG FORANDRING arbejder jeg med det udgangspunkt, at ledere skal kunne håndtere og tage vare på alle dele af forandringsprocessen. Læs mere her.

Offentlige ledere, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter kan skabe blivende resultater, når de i fællesskab håndterer forandringstendenserne ved at samtænke effektivitet, samarbejde og et godt arbejdsliv.