Mikael-Brauner-3

Opgaven / ydelser

Jeg arbejder med kommunikation i RELATIONER, som det vigtigste afsæt for FORANDRING og udvikling. Jeg fokuserer på mundtlig kommunikation, og kommunikation gennem handlinger.

Ingen forandringsforløb er ens, og  ydelsen tilrettelægges til den specifikke opgave. Nedenfor præsenteres en række eksempler på produkter og ydelser.

Kvalitet i kommunikation med borgere og kunde

Kommunikationen er en vigtig del af den ydelse, som kunden eller borgeren får – i nogle tilfælde den vigtigste. Når borgere giver udtryk for at have haft en dårlig oplevelse, er det i mange tilfælde kommunikationen mellem professionel og borger, som er udfordringen. Derfor er der store gevinster at hente ved at arbejde med denne kommunikation.

Jeg tilbyder teoretiske og praktiske træningsforløb, hvor bl.a. skuespillere inddrages i undervisningen. Jeres kommunikation styrkes inden for fx:

  • Den svære samtale
  • Motivationssamtalen
  • Inddragelse af borger og pårørende

Kommunikation i samarbejdet - det nærmeste og bedste redskab vi har

Vi bemærker ikke nødvendigvis, når vores kommunikation lykkes, men vi oplever det til gengæld tydeligt, når den ikke gør. I de situationer hjælper det at arbejde direkte med sin egen kommunikation og med medarbejderes kommunikationskompetencer.

Jeg tilbyder teoretisk viden og praktisk kommunikationstræning inden for:

  • intern kommunikation og samarbejde
  • virksomhedens værdier i sprog og handling

Produktion i medvind - samarbejde og organisatorisk udvikling

Besparelser og krav om merproduktion er hverdag i private og offentlige virksomheder i dag. De fleste medarbejdere vil gerne ”gøre deres” for at producere mere, men frygter, at det øger arbejdspresset og går ud over arbejdsmiljøet.

RELATION OG FORANDRING kan hjælpe med at gennemføre effektiviseringer, hvor det gode arbejdsmiljø bevares. Vi har erfaring med, hvordan konstruktive LEAN-metoder kan kombineres med arbejdsmiljøredskaber som fx relationel koordinering, så I får skabt rammen for en sund kultur til gavn for både produktion og ansatte.

Projektledelse – hvordan får jeg succes

De fleste projekter er kendetegnet ved at være meget komplekse og løsrevet fra velkendte rutiner. Derfor stiller det store krav til projektlederen, der både skal levere overblik, styring, koordinering og samarbejde.

Jeg skaber et refleksionsrum, hvor du som projektleder kan overveje, hvordan du håndterer de udfordringer, du møder undervejs i projektet.

Strategi og handling - planlæg og omsæt din strategi til handling

Forandringer i omverden kommer hurtigt og stiller krav til vores evne til kontinuerligt at tilrette produktion og ydelser.

Jeg arbejder med Strategisk ledelse med et fokus på at skaffe overblik, beslutte og prioritere hvornår og hvordan forandringerne håndteres, og omsætte beslutninger til handling i hverdagen.

Coaching og sparring – Tag styring på dit arbejdsliv

I en kompleks dagligdag med mange opgaver kan du risikere at opleve dig fastlåst, personligt presset eller måske at det er omverdenen, som styrer din dagligdag.

Jeg skaber et anerkendende og udfordrende rum, hvor du kan reflektere over dine opgaver, din kommunikation og dine professionelle relationer og skabe nye handlemuligheder i dit arbejdsliv.

Det gode arbejdsliv – samarbejde og arbejdsglæde

Medarbejderne er de fleste virksomheders vigtigste ressource. Men i perioder kan medarbejdere og ledere opleve, at deres viden og kompetencer ikke bliver sat ordentligt i spil, eller at det er tungt at møde ind om morgenen.

Jeg skaber et rum, hvor medarbejdere og ledelse sammen kan sætte ord og handling på, hvad det gode arbejdsliv er, og hvad der skaber arbejdsglæde i netop jeres virksomhed.

Projektledelse – hvordan kommer vi i gang

Projektarbejdsformen bidrager med et ekstra organisatorisk redskab, som ikke bare er styret af produktionen. Et redskab, som hjælper til tænke nyt, og hvor vi ikke bare kan eller vil læne os op af det, vi plejer at gøre. Projektarbejdsformen skaber nye samarbejdsrelationer, og sikrer at det er de rigtige kompetencer, som sættes i spil.

Gennem et målrettet forløb giver RELATION OG FORANDRING projektledere og projektmedarbejdere et teoretisk begrebsapparat og praktiske redskaber til at gennemføre projekter fra start til slut.

Case-spil som metode til at afprøver nye kommunikationer og handlinger.

Som både medarbejdere og ledere kan det være svært at konfrontere en kollega, medarbejder eller leder, når man ikke oplever at kommunikationen er i orden. Som leder har du et særligt ansvar  for at tage hånd om arbejdsmiljøet. Dårlig kommunikation skal håndteres inden det etablerer sig som vaner.

Jeg skaber sammen med professionelle skuespillere et rum, hvor nye kommunikationer kan afprøves.