Velkommen til relationogforandring.dk
Her kan du få hjælp til

...

Kom styrket igennem forandringer

Et fokus på RELATIONER er vigtigt, når din arbejdsplads står over for eller midt i en forandringsproces. Med fokus på forholdet mellem relation og forandring skabes et nyt mindset til ledere og medarbejdere, så hele organisationen kommer godt igennem de nødvendige forandringer og står stærkere bagefter.

Jeg tror, at vejen til den robuste forandring går gennem refleksion og kommunikation. Derfor baserer jeg mit arbejde på en god dialog, udfordring af det eksisterende ”mindset” og en systematisk udveksling af erfaringer og adfærd i organisationen.

Værktøjer og træningsforløb til akut og planlagt indsats

Jeg kan bidrage med målrettede seminarer og coaching, som du/I straks kan tage i brug . Du kan både kontakte mig ved en akut opstået situation, hvor der er brug for hjælp med det samme, og du kan bestille mig forud for en planlagt forandringsproces.

Her er nogle af de ydelser, jeg kan bidrage med i din virksomhed:

  • Kvalitet i kommunikationen med borgere og kunder – træning i nye teknikker
  • Strategi og handling – planlæg og omsæt din strategi til handling
  • Kommunikation i samarbejdet - træning i intern mundtlig formidling
  • Tag styring på dit arbejdsliv – coaching og sparring
  • Produktion i medvind – værktøjer til at effektivisere med arbejdsglæden i behold
  • Det gode arbejdsliv – sæt samarbejde og arbejdsglæde på dagsorden
  • Projektledelse - sådan får du succes