Verden er foranderlig

Verden er foranderlig

Hvad der var rigtigt i går, er ikke nødvendigvis rigtigt i dag. Ansatte og virksomheder må løbende reagere på de konstante ændringer, hvis de vil klare sig – ændringer, som risikerer at gå ud over både produktionen, kvaliteten, arbejdspresset og trivslen.

Derfor skal der være fokus på hele virksomheden, når man sætter ud på en rejse mod en ny og forandret hverdag. Det ved vores kunder, og det ved vi hos RELATION og FORANDRING. Derfor kan du være sikker på, at vi tænker hele virksomheden ind, når vi hjælper med at skabe blivende forandringer, der kommer både kunderne/borgerne, organisationen og medarbejderne til gavn.

figur1

Med RELATION og FORANDRING tager vi udgangspunkt i individer og relationer inden for de 3 temaer inden for forandringens domæne; produktion, ledelse og samarbejde. RELATION og FORANDRING skaber refleksion og bevidsthed om de organisatoriske handlinger, som sikrer at de ønskede forandringer gennemføres og efterfølgende vækst.

RELATION og FORANDRING giver et konstant fokus på alle tre områder under forandringsprocessen. På den måde sikrer vi, at din virksomhed gør en forskel for kunder/borgere, at produktiviteten går op, og at medarbejderne trives i et godt arbejdsmiljø.

Private og offentlige virksomheder er sat i verden for at producere en vare eller en ydelse af høj kvalitet – et produkt, som gør en forskel for brugerne, det være sig kunder, medlemmer eller borgere. Kun ved konstant fokus på, at produktionen er effektiv og at produktets kvaliteten er i top, er virksomheden sikret berettigelse, overskud og godt omdømme. De ansatte er den vigtigste ressource, når det gælder produktkvalitet og effektivitet i produktionen. Både personaleledere og medarbejdere skal være parate til at påtage sig ansvaret for egne arbejdsområde og bakke op omkring ledelsen. Gennem en bevidst organisering af arbejdsopgaverne og en kontinuerlig fokus på arbejdsglæde og det daglige samarbejde skabes energi og produktivitet i opgaveløsningen.

Selv om vi som ledere og medarbejdere ofte oplever et bestemt tema som en udfordring, hænger alle temaerne sammen. Derfor er RELATION og FORANDRING et fokus på hele virksomheden og alle elementer under forandringsprocessen.


Se mere under opgaver/ydelser